WebCall hỗ trợ gọi miễn phí hoàn toàn giữa chủ Website và khách hàng thông qua mạng Internet. Việc đăng ký hotline là không bắt buộc, tuy nhiên, nếu muốn gọi hoặc nhận cuộc gọi từ mạng điện thoại thông thường (điện thoại di động, cố định), bạn cần phải đăng ký 1 số điện thoại riêng, gọi là số hotline.

Đặc biệt, WebCall cho phép bạn đăng ký một hoặt nhiều số điện thoại Hotline tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc mà không yêu cầu phải có chi nhánh tại đó. Tất cả cuộc gọi đến các số hotline đều được chuyển tới bạn thông qua WebCall. Điều này giúp khách hàng các tỉnh có thể gọi cho bạn với giá cước tiết kiệm nhất, và họ cũng sẽ yên tâm hơn khi biết rằng bạn cũng có số liên hệ tại tỉnh, thành phố của mình.


Ví dụ:
Cửa hàng của bạn ở Hà Nôi, nhưng bạn có thể đăng ký đồng thời các số hotline ở Hồ Chí Minh (08.xxxx), Đà Nẵng (0511.xxxx), Hải Phòng (031), Đồng Nai (061.xxx) … để khách hàng ở các tỉnh này có thể gọi cho bạn với giá cước nội hạt thay vì phải gọi ra tận Hà Nội với giá cước liên tỉnh.

Leave a Reply