Thay vì luôn bắt đầu lời chào bằng câu hỏi quen thuộc: “Shop ABC xin chào, xin hỏi anh/ chị tên gì để tiện xưng hô ạ?”. Hãy nghĩ đến việc thay đổi: “Shop ABC chào chị Hương, em có thể giúp gì cho chị?”, và thậm chí chỉ với 1 liếc mắt, bạn cũng biết trước đây họ đã từng liên hệ với mình chưa, về vấn đề gì.

WebCall tổ chức các thông tin theo mô hình cá nhân hóa, giúp bạn có được 1 cái nhìn bao quát về khách hàng của mình trong thời gian nhanh nhất. Khi một khách hàng đã liên hệ với bạn, bạn sẽ biết ngay họ là ai, số điện thoại là gì. Bạn cũng có thể cập nhật các thông tin Email, địa chỉ khách hàng trong lần đầu tiên. Về sau, cho dù 10 năm sau, khi họ liên hệ lại với bạn, WebCall sẽ tự động nhận diện và hiện thị mọi thông tin cần thiết của khách hàng đó, giúp bạn có đầy đủ thông tin nhất cho việc tư vấn.WebCall cung cấp cho bạn cơ sở tiên quyết cũng là quan trọng nhất để bắt đầu cho môt kế hoạch xây dựng những khách hàng trung thành.

Leave a Reply