Không chỉ là một phương tiện để liên lạc, WebCall còn là một hệ thống Call Center chuyên dụng, nơi mà yêu cầu về tính
kiểm soát được ưu tiên lên hàng đầu. Tất cả thông tin liên lạc sẽ được lưu trữ tự động đến từng chi tiết,
sau đó sẽ hệ thống hóa và tổ chức lại 1 cách khoa học để có thể truy xuất nhanh và rõ ràng nhất.

  • Dashboard: giúp bạn một cái nhìn tổng quan về hiệu quả làm việc cũng như
    số lượng liên hệ từ website một cách nhanh nhất.
  • Báo cáo chi tiết: hiển thị thông tin các cuộc gọi, nội dung Chat cũng
    như các thư thoại mà khách hàng gửi lại.
  • Ghi âm cuộc gọi: WebCall mặc định ghi âm 100% tất cả các cuộc gọi để nghe lại bất cứ lúc
    nào cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, đánh giá nhân viên hoặc xử lý một sự cố nào đó liên quan đến nội dung tư vấn.

 

Leave a Reply