Người dùng đang dùng thiết bị di động có hệ điều hành iOS hoặc Android, có thể vào App Store hoặc CH Play tìm ứng dụng có tên GS Wave, cài đặt vào máy, cấu hình bằng tài khoản SIP để sử dụng các chức năng của WebCall ngay trên thiết bị di động của mình.

Cài đặt Account

Nhấp biểu tượng GSwave trên màn hình để cài đặt . Thực hiện theo trình tự như sau:

Setting/ Accounts Settings => nhấn dấu “+” để add account. Click chọn SIP Account.

Khai báo các thông số Account:

  1. Account name: Nhập tên của bạn
  2. SIP server: Nhập SIP Server
  3. SIP user ID: Nhập Số nội bộ/số SIP
  4. Password: Nhập mật khẩu.

Sau khi hoàn tất ra ngoài giao diện chính của Grandstream wave ta có tài khoản đã đăng ký với màu xanh lá (màu đỏ là không đăng ký được).

Click vào tài khoản mới tạo. Tại mục SIP Setting/Transport type, chọn TLS.

Lưu lại (Save) các thông số vừa cài đặt và quay lại (Undo) màn hình bàn phím để kiểm tra xem đã đăng nhập thành công chưa.

Chú ý: Tài khoản WebCall phải đang hoạt động dưới chế độ SIP thì mới có thể dùng trên ứng dụng di động.

Leave a Reply