WebCall cho tạo không giới hạn các ca làm việc để phân chia cuộc
gọi vào đến các đích khác nhau, dựa vào thời gian tương ứng.
Ca làm việc bao gồm một khung giờ cụ thể và đích đến cho các cuộc gọi vào phát sinh trong khung giờ đó.

Các đích đến cho phép thiết lập bao gồm:

 • Gọi cho tất cả nhân viên:
  Cuộc gọi vào sẽ được đổ chuông trên tất cả nhân viên đang online,
  cho đến khi có 1 nhân viên nhấc máy trả lời.
 • Gọi cho nhân viên:
  Cuộc gọi vào sẽ được đổ chuông cho 1 nhân viên cụ thể.
 • Phát thông báo:
  Cuộc gọi vào sẽ được nghe thông báo tự động, với file âm thanh tương ứng.

Vi dụ – bạn có thể thiết lập một ca làm việc tự động sau:

 • Ca 1: từ 08 sáng đến 17h30 của các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, khi khách hàng gọi vào, sẽ nghe lời chào: “xin chào mừng bạn gọi đến công ty Digitel, xin mời bấm số nội bộ hoặc bấm số 1 để gặp bộ phận kinh doanh, bấm số 2 để gặp bộ phận kỹ thuật, bấm số 3 để nghe thông báo, hoặc bấm phím 0 để gặp tiếp tân”
 • Ca 2: từ 08 sáng đến 18:00 chiều của ngày Chủ Nhật. Khi có cuộc gọi và sẽ tự động phát file âm thanh quảng cáo khuyến mãi.
 • Ca Ngoài Giờ: Khi có cuộc gọi vào ngoài khung thời gian của 2 ca làm việc trên, cuộc gọi sẽ mặc định được đưa vào ca Ngoài giờ, bạn có thể để phát thông báo hết giờ làm việc, hoặc trực tiếp chuyển đến 1 số di động ở bên ngoài, đảm bảo cuộc gọi luôn được phục vụ.
 

Leave a Reply