Đối với Windows, chúng tôi khuyến nghị sử dụng phần mền softphone X-lite, bản miễn phí để cấu hình WebCall. Các bước cài đặt như sau:

  1. Bước 1 – Tải phần mềm: truy cập vào trang download tại đây, chọn phiên bản là Windows XP nếu máy tính bạn đang chạy Windows XP; chọn Windows nếu máy tính bạn đang chạy các phiên bản Windows khác. Sau đó tiến hành tải về máy tính.
  2. Bước 2 – tiến hành cài đặt: Mở file vừa được tải về để tiến hành cài đặt, việc cài đặt được tiến hành bình thường như cài đặt các phần mềm thông dụng khác.
  3. Bước 3 – Cấu hình tài khoản WebCall: Sau khi cài đặt phần mềm, trong lần đầu tiên sử dụng, cần khai báo tai khoản Webcall của bạn bằng cách Click vào Account Settings và nhập thông tin SIP WebCall như hướng dẫn trong hình dưới

Trong đó: Bạn nhập thông tin tài khoản SIP WebCall như sau

  • User ID: 0436404256.
  • Domain: sip.webcall.vn
  • Password: qcGZOsWLkjMvdfXaRBoQ
  • Display Name: CTCP LEBIO
  • Authorization Name: 0436404256